Harmonogram egzaminów

Harmonogram egzaminów w roku szkolnym 2021/2022

język polski – 24 maja 2022 r. 

matematyka – 25 maja 2022 r.

język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. 

 

Materiał o sposobach radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym dla ósmoklasistów

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem zamieszczonym na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży o sposobach radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym dla ósmoklasistów:

"Jak rodzić sobie ze stresem egzaminacyjnym? Zalecenia dla ósmoklasistów"

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 42 
im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki
w Białymstoku

ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok
tel. 85 66-47-407
e-mail: zsps6@um.bialystok.pl

Inspektor Danych Osobowych
Ewelina Sapieszko 
e-mail: sp42@iod.expert 

Powrót na początek strony