Projekty

Rok szkolny 2020/21

"Zwyciężamy dobrem – stop niewłaściwym zachowaniom"

Uczniowie klasy VIc zrealizowali projekt, którego celem było promowanie życzliwości wśród młodzieży. Więcej na stronie: https://view.genial.ly/60479a35b3fe470db46753f3/presentation-ksiega-zyczliwosci-6c

 

Program „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej"

Uczniowie klasy IIc uczestniczą w programie promocji zdrowia i profilaktyki „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. Celem programu jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, by wzmocnić ich odporność na stres, kształtować optymistyczne, pozytywne nastawienie do życia.

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6
Szkoła Podstawowa Nr 42 
im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki
w Białymstoku

ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok
tel. 85 66-47-407
e-mail: zsps6@um.bialystok.pl

Inspektor Danych Osobowych
Ewelina Sapieszko 
e-mail: sp42@iod.expert 

Powrót na początek strony