Rekrutacja do świetlicy

 

Szanowni Rodzice uczniów klas 1 - 3

    Do dnia 1 września 2021 r. prosimy o wydrukowanie i wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej oraz dostarczenie jej do szkoły i umieszczenie w bezpiecznej skrzynce, która znajduje się w przedsionku szkoły, ewentualnie  przekazanie wychowawcy przez dziecko.
    Druki kart znajdują się również na stoliku, w przedsionku szkoły.

Druki do pobrania

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6
Szkoła Podstawowa Nr 42 
im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki
w Białymstoku

ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok
tel. 85 66-47-407
e-mail: zsps6@um.bialystok.pl

Inspektor Danych Osobowych
Ewelina Sapieszko 
e-mail: sp42@iod.expert 

Powrót na początek strony