Rekrutacja do świetlicy

 Szanowni Rodzice uczniów klas 1-3

Prosimy o wydrukowanie i wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej i przekazanie jej wychowawcy klasy 4 września 2023 r. podczas rozpoczęcia roku szkolnego.

Druki kart można pobrać z pliku zamieszczonego poniżej.

Karty zgłoszenia będą również dostępne u wychowawców podczas rozpoczęcia roku szkolnego 4 września.

Pobierz

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 42 
im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki
w Białymstoku

ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok
tel. 85 66-47-407
e-mail: zsps6@um.bialystok.pl

Inspektor Danych Osobowych
Piotr Czubaty
e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl

Powrót na początek strony