Rada Rodziców

rok szkolny 2023/2024 

Rada Rodziców styczeń 2024

Saldo z dn. 31.12.2023 r. – 18.318,04 zł

Wpłaty – 440,00 zł

Koszty: 1.439,10 zł w tym:

 • Statuetki „Michały” na święto szkoły – 761,80 zł
 • Konkurs „List do św. Mikołaja” – 202,00 zł
 • Statuetki „Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym” – 403,30 zł
 • Upominki „Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym” – 72,00 zł
 • Opłaty bankowe – 14,00 zł

Podsumowanie: stan na dzień 31.01.2024 r. – 17.304,94 zł

 

Rada Rodziców grudzień 2023

Saldo z dn. 30.11.2023 r. – 17.514,78 zł

Wpłaty – 1.050,00 zł

Koszty: 235,74 zł w tym:

 • Konkurs „Jesienne lampiony” - 150,00 zł
 • Zakup papierów ozdobnych i folii stretch do „Szlachetnej Paczki” – 85,74 zł
 • Opłaty bankowe – 11,00 zł

Podsumowanie: stan na dzień 31.12.2023 r. – 18.318,04 zł

 

Rada Rodziców listopad 2023

Saldo z dn. 31.10.2023 r. – 14.223,77 zł

Wpłaty – 5.150,00 zł

Koszty: 1.841,99 zł w tym:

 • Konkurs biblioteczny „Sleeveface” - 205,00 zł
 • Składka roczna Szkolny Związek Sportowy – 200,00 zł
 • Prezenty mikołajkowe dla wszystkich uczniów – 786,99 zł
 • Rodzinne Dyktando Niepodległościowe – 470,00 zł
 • Konkurs literacki na wiersz/rymowankę o tematyce ekologicznej „Środowisko ponad wszystko” - 180,00 zł
 • Opłaty bankowe – 17,00 zł

Podsumowanie: stan na dzień 30.11.2023 r. – 17.514,78 zł

 

Rada Rodziców październik 2023

Saldo z dn. 30.09.2023 r. – 6.676,00 zł

Wpłaty – 8.510,00 zł

Koszty: 962,23 zł w tym:

 • Dzień Edukacji Narodowej – 626,73 zł
 • Otwarcie boiska – 70,00 zł
 • Nagrody konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do szkoły” – 250,00 zł
 • Opłaty bankowe – 15,50 zł

Podsumowanie: stan na dzień 31.10.2023 r. – 14.223,77 zł

Rada Rodziców wrzesień 2023

Saldo z 30.08.2023 3.212,50 zł

Wpłaty 3.470,00 zł

Opłaty bankowe 6,50 zł

Koszty: 0 zł

PODSUMOWANIE stan na dzień 30.09.2023 - 6 676,00 zł


Drodzy Rodzice uczniów ZSP nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćko w Białymstoku,

W dniu 21 września 2023 r. odbyło się zebranie Rady Rodziców podczas, którego wybrano nowe prezydium Rady.

Przewodnicząca – Małgorzata Ignatowicz

Skarbnik – Ewelina Dadura-Woźniuk

Sekretarz – Justyna Wysocka

Członkowie prezydium Rady dziękują Radzie Rodziców za okazane zaufanie.


Drodzy Rodzice uczniów ZSP nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćko w Białymstoku, 

Wspierając finansowo Radę Rodziców pokazujemy nasze zaangażowanie w zapewnienie lepszej edukacji naszym dzieciom, dajemy im możliwość odkrywania nowych możliwości i pomagamy w osiągnięciu marzeń.

W bieżącym roku szkolnym 2023/2024 nie zmieniono wysokość składki, wynosi ona podobnie jak w roku ubiegłym:

80,00 zł za pierwsze dziecko,

40,00 zł za drugie i kolejne dziecko.

Konto Rady Rodziców:

Bank Spółdzielczy w Brańsku, rachunek nr: 80 8063 0001 0100 0240 7364 0001

Jeżeli Państwa zdaniem jest to kwota zbyt wysoka na możliwości rodziny, prosimy o wpłaty w niższej wysokości lub w ratach.

Z góry dziękujemy za wsparcie.

 

Rada Rodziców

ZSP nr 6 SP nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćko w Białymstoku


 WYDATKI RADY RODZICÓW

BILANS OTWARCIA wrzesień 2022 r. – 2501,48 zł

Wydatki Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023
(aktualizacja na dzień 2023-08-29)

Czerwiec – 29 sierpnia 2023

Wpłaty na fundusz podstawowy: 370,00 zł

Koszty:

Zakup biletów MPK na wyjścia zorganizowane dla nauczycieli

Nagrody w konkursie „Świetlicowe poranki”

Nagrody w konkursie „Zwyczajne kobiety bohaterki”

Zakup kwiatów na zakończenie roku szkolnego kl. 1-8

Opłaty bankowe

Stan konta 29.08.2023: 3212,50 zł


Drodzy Rodzice

W listopadzie 2022 r. Rada Rodziców podjęła inicjatywę wsparcia szkoły w zakupie dodatkowego głośnika, który wzmocni nagłośnienie w czasie apeli tematycznych, rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, czy innych wydarzeń.

W imieniu Rady Rodziców chciałabym serdecznie podziękować za wsparcie nas w tej akcji. Głośnik został zakupiony i przekazany szkole. Dziękujemy za każdą złotówkę przekazaną na ten cel.

 Przewodnicząca Rady Rodziców 

Iwona CzołombitkoDrodzy Rodzice uczniów
ZSP nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćko w Białymstoku!

Każdemu z nas zależy na tym, aby nasz syn czy córka otrzymywał jak najlepsze wyniki w nauczaniu, aby rozwijał swoje zainteresowania, zdolności oraz wzbogacił swój charakter o cenne zalety, nabył umiejętności przydatne w życiu społecznym, aby był wartościowym człowiekiem…Nasze starania – rodziców wspierane są o działania innych osób, instytucji, a szczególnie przez szkołę, do której dziecko uczęszcza.
Nie wszystkie przedsięwzięcia szkoły finansowane są ze źródeł publicznych.
Wiele zamierzeń wymaga zaangażowania materialnego rodziców, np. organizacja konkursów i imprez ogólnoszkolnych, możliwość udziału reprezentacji sportowej czy artystycznej szkoły w zawodach, występach poza placówką szkolną, zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych, itp. Wszelkie te działania i inne temu podobne są możliwe pod warunkiem dostępności środków na koncie Rady Rodziców.

W bieżącym roku szkolnym 2022/2023 ustalono wysokość składki na:

80,00 zł za pierwsze dziecko,
40,00 zł za drugie i kolejne dziecko.

Konto Rady Rodziców
Bank Spółdzielczy w Brańsku, rachunek nr: 80 8063 0001 0100 0240 7364 0001

Jeżeli Państwa zdaniem jest to kwota zbyt wysoka na możliwości rodziny, prosimy o wpłaty w niższej wysokości lub w ratach.

 I pamiętajmy: Uśmiech wędruje daleko…” /James Joyce/

Wdzięczna Rada Rodziców
ZSP nr 6 SP nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćko w Białymstoku


WYDATKI RADY RODZICÓW

BILANS OTWARCIA wrzesień 2022 r. – 2501,48 zł

 Wydatki Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023
(aktualizacja na dzień 2023-05-31)

Maj 2023 Wpłaty na fundusz podstawowy: 794,40 zł

Koszty:

Nagrody w konkursie na „Eco zabawkę”
Upominki na Dzień Dziecka (ołówki)
Opłata za autokar (Zawody Siemiatyczne drużyny piłki ręcznej klas III)
Oplata za autokar (Olimpijka klas 1-3)
Nagrody w konkursie „Mistrz ortografii klas 3”
Nagrody w konkursie „Orzeł Biały”
Zakup cukierków na Dzień Dziecka

Opłaty bankowe

Stan konta 31.05.2023: 3817,35 zł

Kwiecień 2023 Wpłaty na fundusz podstawowy: 1280,00 zł

Koszty:
Zakup książek na zakończenie roku
Nagrody w konkursie informatycznym
Naprawa instrumentu muzycznego chóru szkolnego

Stan konta 30.04.2023: 5500,35 zł

Marzec 2023 Wpłaty na fundusz podstawowy: 2060,00 zł

Koszty:

Nagrody w konkursie Zima w poezji
Zakup dyplomów (zakończenie roku)
Nagrody w konkursie Aniołki
Zakup długopisów na egzaminy 8-klasistom
Dopłata do zakupu głośnika

Opłaty bankowe

Stan konta 31.03.2023: 8431,14 zł

Luty 2023 Wpłaty na fundusz podstawowy: 3810,00 zł

Koszty:

Nagrody „Michały”
Nagrody w konkursie talentów
Dofinansowanie SKS
Nagrody w turnieju ping-ponga
Nagrody w konkursie "Mój przyjaciel w niebie"

Opłaty bankowe

Stan konta 28.02.2023: 11322,64 zł

Styczeń 2023 Wpłaty na fundusz podstawowy: 495,00 zł

Koszty:

Opłaty bankowe

Stan konta 31.01.2023: 10 931,82 zł

Grudzień 2022 Wpłaty na fundusz podstawowy: 1480,00 zł
Koszty:

Konkurs „Szalone warzywa”
Konkurs „Bezpieczna droga do szkoły”
Opłaty bankowe

Stan konta 31.12.2022: 10 509,32 zł

Listopad 2022 Wpłaty na fundusz podstawowy: 2600,00 zł

Koszty:
Prezenty Mikołajkowe – bombki
Zakup kartek w ogólnopolska akcji społecznej “IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ”
Konkurs „Wakacyjne wspomnienia”
Konkurs „Dyktando Niepodległości”
Konkurs Wiedzy Ekologicznej (transport)
Słodki poczęstunek i kwiaty – Wizyta Arcybiskupa
Konkurs „Sleeveface”
Zakup e-biletów MPK
Opłaty bankowe

Stan konta 30.11.2022: 9403,93 z

Wydatki Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023
(aktualizacja na dzień 2022-10-31)

Październik 2022

Wpłaty na fundusz podstawowy: 6370,00 zł
Koszty:
Opłaty bankowe
Słodki poczęstunek i upominek - Dzień Nauczyciela

Stan konta 31.10.2022: 9646,41 zł

Wydatki Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023
(aktualizacja na dzień 2022-09-30)

Wrzesień 2022

Wpłaty na fundusz podstawowy: 1600 zł
Koszty:
Karta pamięci do aparatu
Opłata za zawody sportowe
Opłaty bankowe

Stan konta 30.09.2022: 3793,49 zł

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za wsparcie. Dzięki Wam możemy realizować powyższe działania.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 42 
im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki
w Białymstoku

ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok
tel. 85 66-47-407
e-mail: zsps6@um.bialystok.pl

Inspektor Danych Osobowych
Piotr Czubaty
e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl

Powrót na początek strony