Rada Rodziców

1. Przewodniczący Rady Rodziców – Iwona Czołombitko
2. Członkowie Prezydium Rady Rodziców
a. Wioletta Leszczyńska - Dobrzyńska - sekretarz
b. Marta Dobrzycka - skarbnik

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. Magdalena Jaroniewska
b. Marcin Rogowski
c. Karolina Krongauz

Przewodniczący Rady Rodziców w poszczególnych klasach

Ia Katarzyna Grygoruk
Ib Marta Czarniecka – Kaczmarek
Ic Anna Jarząbek
2a Iwona Czołombitko
2b Agnieszka Tarasik
2c Mirosław Szymczuk
3a Katarzyna Lewkowska
3b Magdalena Jaroniewska
3c Justyna Sobolewska
4a Michał Chmay
4b Karolina Krongauz
4c Anna Beśka
5a Anna Bobowska
5b Iwona Czołombitko
6a Renata Korbut
7a Wioletta Leszczyńska-Dobrzyńska
7b Marta Dobrzycka
7c Agnieszka Kamińska
8a Marcin Rogowski
8b Anna PłoskaDrodzy Rodzice uczniów
ZSP nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćko w Białymstoku!

Każdemu z nas zależy na tym, aby nasz syn czy córka otrzymywał jak najlepsze wyniki w nauczaniu, aby rozwijał swoje zainteresowania, zdolności oraz wzbogacił swój charakter o cenne zalety, nabył umiejętności przydatne w życiu społecznym, aby był wartościowym człowiekiem…Nasze starania – rodziców wspierane są o działania innych osób, instytucji, a szczególnie przez szkołę, do której dziecko uczęszcza.
Nie wszystkie przedsięwzięcia szkoły finansowane są ze źródeł publicznych.
Wiele zamierzeń wymaga zaangażowania materialnego rodziców, np. organizacja konkursów i imprez ogólnoszkolnych, możliwość udziału reprezentacji sportowej czy artystycznej szkoły w zawodach, występach poza placówką szkolną, zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych, itp. Wszelkie te działania i inne temu podobne są możliwe pod warunkiem dostępności środków na koncie Rady Rodziców.

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 ustalono wysokość składki na:

80,00 zł za pierwsze dziecko,
40,00 zł za drugie i kolejne dziecko.

Konto Rady Rodziców
Bank Spółdzielczy w Brańsku, rachunek nr: 80 8063 0001 0100 0240 7364 0001

Jeżeli Państwa zdaniem jest to kwota zbyt wysoka na możliwości rodziny, prosimy o wpłaty w niższej wysokości lub w ratach.

 I pamiętajmy: Uśmiech wędruje daleko…” /James Joyce/

Wdzięczna Rada Rodziców
ZSP nr 6 SP nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćko w Białymstoku


WYDATKI RADY RODZICÓW

BILANS OTWARCIA wrzesień 2021 r. – 2671,23 zł

Wydatki Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022
(aktualizacja na dzień 2021-09-30)

Wrzesień 2021

Wpłaty na fundusz podstawowy: 760 zł

Koszty:
Opłaty bankowe

Podsumowanie 30.09.2021: 3423,73 zł

Wydatki Rady Rodziców w roku 2020/2021 obejmują:
1. Nagrody w konkursach szkolnych.
2. Nagrody na zakończenie roku szkolnego 2020/2021.
3. Artykuły papiernicze do świetlicy.
4. Korekta dopłaty do sztandaru.
5. Kwiaty na Dzień Edukacji, słodki poczęstunek.
6. Dofinansowanie ksero w szkole.
7. Sfinansowanie autokaru – zawody.
8. Egzamin kl. VIII.
9. Opłaty bankowe.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za wsparcie. Dzięki Wam możemy realizować powyższe działania.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6
Szkoła Podstawowa Nr 42 
im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki
w Białymstoku

ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok
tel. 85 66-47-407
e-mail: zsps6@um.bialystok.pl

Inspektor Danych Osobowych
Ewelina Sapieszko 
e-mail: sp42@iod.expert 

Powrót na początek strony