Rada Rodziców

1. Przewodniczący Rady Rodziców – Iwona Czołombitko
2. Członkowie Prezydium Rady Rodziców
a. Wioletta Leszczyńska - Dobrzyńska - sekretarz
b. Marta Dobrzycka - skarbnik

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. Magdalena Jaroniewska
b. Marcin Rogowski
c. Karolina Krongauz

Przewodniczący Rady Rodziców w poszczególnych klasach

Ia Katarzyna Grygoruk
Ib Marta Czarniecka – Kaczmarek
Ic Anna Jarząbek
2a Iwona Czołombitko
2b Agnieszka Tarasik
2c Mirosław Szymczuk
3a Katarzyna Lewkowska
3b Magdalena Jaroniewska
3c Justyna Sobolewska
4a Michał Chmay
4b Karolina Krongauz
4c Anna Beśka
5a Anna Bobowska
5b Iwona Czołombitko
6a Renata Korbut
7a Wioletta Leszczyńska-Dobrzyńska
7b Marta Dobrzycka
7c Agnieszka Kamińska
8a Marcin Rogowski
8b Anna PłoskaDrodzy Rodzice uczniów
ZSP nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćko w Białymstoku!

Każdemu z nas zależy na tym, aby nasz syn czy córka otrzymywał jak najlepsze wyniki w nauczaniu, aby rozwijał swoje zainteresowania, zdolności oraz wzbogacił swój charakter o cenne zalety, nabył umiejętności przydatne w życiu społecznym, aby był wartościowym człowiekiem…Nasze starania – rodziców wspierane są o działania innych osób, instytucji, a szczególnie przez szkołę, do której dziecko uczęszcza.
Nie wszystkie przedsięwzięcia szkoły finansowane są ze źródeł publicznych.
Wiele zamierzeń wymaga zaangażowania materialnego rodziców, np. organizacja konkursów i imprez ogólnoszkolnych, możliwość udziału reprezentacji sportowej czy artystycznej szkoły w zawodach, występach poza placówką szkolną, zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych, itp. Wszelkie te działania i inne temu podobne są możliwe pod warunkiem dostępności środków na koncie Rady Rodziców.

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 ustalono wysokość składki na:

80,00 zł za pierwsze dziecko,
40,00 zł za drugie i kolejne dziecko.

Konto Rady Rodziców
Bank Spółdzielczy w Brańsku, rachunek nr: 80 8063 0001 0100 0240 7364 0001

Jeżeli Państwa zdaniem jest to kwota zbyt wysoka na możliwości rodziny, prosimy o wpłaty w niższej wysokości lub w ratach.

 I pamiętajmy: Uśmiech wędruje daleko…” /James Joyce/

Wdzięczna Rada Rodziców
ZSP nr 6 SP nr 42 im. Bł. ks. M. Sopoćko w Białymstoku


WYDATKI RADY RODZICÓW

BILANS OTWARCIA wrzesień 2021 r. – 2671,23 zł

Wydatki Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022
(aktualizacja na dzień 2022-05-31)

Maj 2022

Wpłaty na fundusz podstawowy: 270 zł
Koszty:
Cukierki na Dzień czekolady
Nagrody w konkursie Eko zabawka
Zakup dyplomów na koniec roku szkolnego
Prezenty uczniom z okazji Dnia Dziecka
Torebki prezentowe z okazji Dnia Dziecka
Zakup nagród na zakończenie roku szkolnego

Opłaty bankowe

Stan konta 31.05.2022: 4371,92 zł

Kwiecień 2022 Wpłaty na fundusz podstawowy: 80 zł

Koszty:
Nagrody w konkursie „Mistrz klawiatury”
Słodycze na Dzień czekolady.
Nagrody w konursie „Mój zwiastun wiosny”.
Opłaty bankowe

Stan konta 30.04.2022: 8 215,22 zł

Marzec 2022

Wpłaty na fundusz podstawowy: 560 zł

Koszty:
Nagrody - pokaz Talentów 2022.
Nagrody w konkursie „Postać Anioła”.
Nagrody w konkursie w świetlicy.
Zakup papieru ksero do świetlicy.
Nagrody w konkursie „Białostockimi śladami M.Sopoćki”.
Nagrody w konkursie „Moja ulubiona postać historyczna”.
Nagrody w konkursie matematycznym kl. III.
Dofinansowanie szkolnego SKS.

Opłaty bankowe

Stan konta 31.03.2022: 8 582,87 zł

Luty 2022

Wpłaty na fundusz podstawowy: 1040 zł
Koszty:
Nagrody  - plebiscyt Michały
Zakup tuszy do drukarki do świetlicy
Opłaty bankowe

Stan konta 28.02.2022: 11 153,74 zł

Styczeń 2022

Wpłaty na fundusz podstawowy: 280 zł
Koszty:
Nagrody w konkursie “Międzypokoleniowe spotkania z historią”.
Nagrody w konkursie „Historia II wojny światowej... w pudełku”.
Nagrody w konkursie „Portret Św. Mikołaja”.
Opłaty bankowe

Stan konta 31.01.2022: 10 893,94 zł


Grudzień 2021

Wpłaty na fundusz podstawowy: 1450zł
Koszty:
Nagrody w konkursie recytatorskim Moja Ojczyzna
Upominki na Mikołajki - dodatek
Papier do prezentów - Szlachetna Paczka
Opłaty bankowe

Stan konta 31.12.2021: 11 341,28, zł


Listopad 2021

Wpłaty na fundusz podstawowy: 5043,56,00 zł
Koszty:
Opłaty bankowe
Nagrody w konkursie Jesień w poezji kl. II-III
Upominki na Mikołajki
Stan konta 30.11.2021: 10 384,36 zł


Październik 2021

Wpłaty na fundusz podstawowy: 4705,00 zł
Koszty:
Opłaty bankowe
Słodki poczęstunek i upominek - Dzień Nauczyciela
Pieczątka Rady Rodziców
Zakup ikon do pomieszczeń szkolnych
Nagrody w konkursie kl.I-III „O higienę dbamy”
Stan konta 31.10.2021: 6682,15 zł


Wrzesień 2021

Wpłaty na fundusz podstawowy: 760 zł
Koszty:
Opłaty bankowe
Stan konta 30.09.2021: 3423,73 zł

 

Wydatki Rady Rodziców w roku 2020/2021 obejmują:
1. Nagrody w konkursach szkolnych.
2. Nagrody na zakończenie roku szkolnego 2020/2021.
3. Artykuły papiernicze do świetlicy.
4. Korekta dopłaty do sztandaru.
5. Kwiaty na Dzień Edukacji, słodki poczęstunek.
6. Dofinansowanie ksero w szkole.
7. Sfinansowanie autokaru – zawody.
8. Egzamin kl. VIII.
9. Opłaty bankowe.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom za wsparcie. Dzięki Wam możemy realizować powyższe działania.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 42 
im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki
w Białymstoku

ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok
tel. 85 66-47-407
e-mail: zsps6@um.bialystok.pl

Inspektor Danych Osobowych
Ewelina Sapieszko 
e-mail: sp42@iod.expert 

Powrót na początek strony