eDziennik

Dostęp do dziennika elektronicznego Vulcan

wejście

  1. Rodzic otrzymuje dostęp do dziennika, gdy wychowawca wpisze e-mail opiekuna do programu.
  2. Przy pierwszym logowaniu należy kliknąć Załóż konto, wpisać swój email podany wychowawcy, zalogować się na pocztę, kliknąć link aktywacyjny, a następnie zalogować się do dziennika. Przy pierwszym wejściu wpisujemy swoje hasło.
  3. Hasło trzeba zmieniać co miesiąc, program będzie o tym przypominał.
  4. W przypadku zgubienia hasła na stronie logowania do dziennika elektronicznego należy rozpocząć procedurę odzyskiwania hasła (przywróć dostęp) - wykonuje to rodzic. Na podany adres e-mail przyjdzie link do zmiany hasła.

W przypadku problemów z dostępem do dziennika elektronicznego należy zgłosić to wychowawcy.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 42 
im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki
w Białymstoku

ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok
tel. 85 66-47-407
e-mail: zsps6@um.bialystok.pl

Inspektor Danych Osobowych
Piotr Czubaty
e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl

Powrót na początek strony