Historia szkoły

01.09.1987r. Powstanie Szkoły Podstawowej nr 42. Objęcie funkcji dyrektora szkoły przez mgr Barbarę Lewicką. Wicedyrektorzy: mgr Elwira Pawłowicz i mgr Edmund Dajnowicz 

09.10.1987r. Pierwsze uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych SP nr 42 

01.09.1990r. Wprowadzenie do szkoły religii katolickiej i prawosławnej jako przedmiotu nadobowiązkowego

30.09.1990r. Uroczyste poświęcenie oraz zawieszenie krzyży i ikon we wszystkich pomieszczeniach szkoły

01.09.1991r.  Wprowadzenie nowych ocen - "szóstek" i "jedynek" 01.09.1996r. Objęcie funkcji Dyrektora SP 42 przez mgr. Edmunda Dajnowicza 01.09.1996r. Powołanie mgr Barbary Stankiewicz na wicedyrektora SP nr 42

01.09.1998r. Utworzenie XVI Liceum Ogólnokształcącego

01.09.1998r. Powołanie mgr Zinaidy Siekan na wicedyrektora XVI LO

01.09.1999r. Powstanie Publicznego Gimnazjum nr 16

01.12.2000r. Powołanie mgr Antoniny Polak na wicedyrektora XVI LO

01.09.2000r. Przekształcenie Publicznego Gimnazjum nr 16 i XVI Liceum Ogólnokształcącego w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10

05/06.2001r. Pierwsza matura 04.2002r.

Pierwszy egzamin gimnazjalny 24-26.11.2003r.

Referendum w sprawie wyboru kandydata na patrona szkoły

2003r. Uzyskanie przez Publiczne Gimnazjum nr 16 tytułu "Szkoły z klasą" w ramach ogólnopolskiego projektu zorganizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą

31.08.2004r. Wygaśnięcie Szkoły Podstawowej nr 42 

2004r. Uzyskanie przez XVI Liceum Ogólnokształcące tytułu "Szkoły z klasą" w ramach ogólnopolskiego projektu zorganizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą

16.06.2004r. Uzyskanie przez Publiczne Gimnazjum nr 16 trzeciej lokaty w konkursie "Super Szkoła 2003" zorganizowanego przez Super Express 09.2004r. Przystąpienie Publicznego Gimnazjum nr 16 do programu "Socrates Comenius 1" - "partnerska współpraca szkół między Polską, Niemcami, Finlandią, Francją i Węgrami", w ramach którego będziemy realizować następujący projekt: "Komunikacja poprzez ulice Europy"

2004r. Uzyskanie przez Publiczne Gimnazjum nr 16 ósmego miejsca w rankingu gimnazjów zorganizowanym przez Gazetę Wyborczą i Podlaskie Kuratorium Oświaty 01.09.200411r. Powołanie mgr Haliny Gierałtowskiej na wicedyrektora ZSO nr 10

11.2004r. Powstanie hymnu szkoły

15.02.2005r. Uroczyste nadanie Zespołowi Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Białymstoku imienia Sługi Bożego Księdza Michała Sopoćki

...

01.09.2017 reaktywowanie Szkoły Podstawowowej Nr 42 im. Błogosławionego Michała Sopoćki w Białymstoku, która powstała na bazie Gimnazjum nr 16 im. Błogosławionego Michała Sopoćki. Powołanie mgr Barbary Stankiewicz na dyrektora SP 42.

16.02.2020 nadanie szkole sztandaru.

01.09.2021 przekształcenie Szkoły Podstawowowej Nr 42 im. Błogosławionego Michała Sopoćki i Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6

SP 42 to szkoła ze świetnym zapleczem edukacyjnym, doskonałą bazą sportową, pełnymi pasji nauczycielami. Naszym celem jest "Poznać, zrozumieć i docenić każde dziecko, by mogło się rozwijać".

Obwód Szkoły Podstawowej Nr 42 w Białymstoku, ul. Sokólska 1 to ulice: Brzeska, Buska, Grodzieńska, Kombatantów, Kowieńska, Lidzka, Łańcucka, Olsztyńska, Racławicka, Skidelska, Świsłocka, Wileńska, Wołkowyska oraz część ulic: Al. 1000-lecia Państwa Polskiego (z wyjątkiem 1-7), Białostoczek (nr parzyste 22-96/1 za wyjątkiem nr 30/1, nr nieparzyste 23-107), Gen. Władysława Andersa (nr parzyste 36-64B, nr nieparzyste 71-87), Radzymińska (nr parzyste do14), Sitarska (nr 64 i nr 68), Sokólska (do nr 11), Zagumienna (nr parzyste).

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 42 
im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki
w Białymstoku

ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok
tel. 85 66-47-407
e-mail: zsps6@um.bialystok.pl

Inspektor Danych Osobowych
Piotr Czubaty
e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl

Powrót na początek strony