Zgłoszenia na obiady

Proszę o zgłaszanie uczniów (imię i nazwisko), którzy chcą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej do dnia 06 września 2021r do godz. 1200.
Zgłoszenia można zostawić w bezpiecznej skrzynce w przedsionku szkoły, bądź u wychowawców. 
Umowa na obiady zostanie podpisana w późniejszym terminie. Obiady będą wydawane od 08 września 2021r. Informacja o wysokości opłaty za miesiąc wrzesień oraz numer konta będzie zamieszczona na stronie Szkoły w zakładce Rodzice (obiady)

Intendent
Krystyna Milewska - Stankiewicz

Pobierz

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6
Szkoła Podstawowa Nr 42 
im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki
w Białymstoku

ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok
tel. 85 66-47-407
e-mail: zsps6@um.bialystok.pl

Inspektor Danych Osobowych
Ewelina Sapieszko 
e-mail: sp42@iod.expert 

Powrót na początek strony