Obiady

UWAGA OD 01 WRZEŚNIA 2021r. ZMIANA KONTA

WPŁATY za OBIADY w listopadzie 2021r.

należy dokonać od 01.11. do 10.11.2021r w wysokości 74,10 zł. z dopiskiem: dożywianie za m-c ...............

syna/córkę…………………………. kl. …………………….

Klasy IVa, V a, VIa, VIIIa - płacą 50,70zł.

Klasa VII c płaci - 31,20zł.

Klasa VIII b płaci - 70,20zł.

Klasa III b płaci – 58,50zł.

Obiady w listopadzie wydawane są od 02.11.2021r do 30.11.2021r. tj (19 dni bez 12.11.21r)

Dzień 12.11.2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Uczniowie, którzy będą w tym dniu w szkole i chcą korzystać w tym dniu z obiadów w stołówce szkolnej
mają obowiązek zgłosić to, do intendentki lub wychowawcy klas do dnia 8 listopada 2021r do godz.14.00
Wówczas płacą o 3,90zł. więcej czyli 78,00zł.

UWAGA: W związku z dalszymi obostrzeniami (COVID-19) obowiązek wydawania kartek obiadowych uczniom jest wstrzymany aż do odwołania.

Nr konta: 71 1240 6292 1111 0011 0824 0132


OPŁATA ZA OBIADY PRACOWNIKOM SZKOŁY

W miesiącu listopadzie 2021 r. wynosi 131,67 zł.

Uprzejmie proszę o terminowe wpłaty do 10.11.2021r zwracając szczególną uwagę na wysokość uiszczanych kwot.

koszt obiadu dla ucznia wynosi 3,90zł. dla pracownika 6,93zł.

UWAGA, za nieterminowe wpłaty będą naliczane odsetki.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 42 
im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki
w Białymstoku

ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok
tel. 85 66-47-407
e-mail: zsps6@um.bialystok.pl

Inspektor Danych Osobowych
Ewelina Sapieszko 
e-mail: sp42@iod.expert 

Powrót na początek strony