Obiady

WPŁATY ZA OBIADY LUTY 2024r.

należy dokonać od 01.02.2024 r. do 10.02.2024 r. w wysokości 95 zł z dopiskiem:
dożywianie za m-c STYCZEŃ za syna/córkę ……………………….. kl. …………………

Obiady w lutym wydawane są od 05.02.2024 r. do 29.02.2024 r. tj. (19 dni)

 DO 04.02.24 r. TRWAJĄ FERIE ZIMOWE


Uwaga: Uczniowie korzystający z obiadów są zobowiązani do posiadania elektronicznej karty zbliżeniowej (STOPEREK)

Nr konta do wpłat: 71 1240 6292 1111 0011 0824 0132

OPŁATA ZA OBIADY PRACOWNIKOM SZKOŁY w LUYM 2024r. wynosi 150,67 zł

Uprzejmie proszę o terminowe wpłaty do 10-tego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc zwracając szczególną uwagę na wysokość uiszczanych kwot.

Koszt obiadu dla ucznia wynosi 5,00zł, dla pracownika 7,93zł.

Proszę sprawdzać należność za obiady swojego dziecka wyłącznie w programie "Stoperek" i wpłacać tylko taką kwotę, która widnieje przy nazwisku dziecka. W kwocie tej są ujęte ewentualne odliczenia, niedopłata bądź odsetki.
Ułatwi to wzajemną współpracę <3

Panel Rodzica programu stoperek znajduje się pod adresem https://panel239.stoperek.plhttps://panel239.stoperek.pl
Rodzic loguje się tam używając adresu e-mail podanego na KARCIE ZGŁOSZENIA NA OBIADY.
Hasło startowe dla rodziców to 1111 - prosimy je zmienić po zalogowaniu.

  1. Intendent szkolny 11. dnia każdego miesiąca będzie weryfikować wpłaty. W przypadku jej braku uczeń nie otrzyma obiadu, jak również będą naliczane odsetki za każdy dzień zwłoki.
  2. Nieobecność dziecka należy zgłosić poprzez panel rodzica lub w razie problemów telefonicznie u intendenta, dzień wcześniej do godz.9.00.
  3. Proszę o zapoznanie się z REGULAMINEM STOŁÓWKI (dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce obiady).
  4. Odpisy uwzględniane będą w następnym miesiącu. Rodzic nie może sam pomniejszać kwoty do zapłaty w danym miesiącu.
  5. Rezygnację z obiadów należy złożyć pisemnie u intendenta na tydzień przed jej realizacją.

W razie pytań służę pomocą: mardan@sp42bialystok.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 42 
im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki
w Białymstoku

ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok
tel. 85 66-47-407
e-mail: zsps6@um.bialystok.pl

Inspektor Danych Osobowych
Piotr Czubaty
e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl

Powrót na początek strony