Informacje dla uczniów klas ósmych

O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

W roku szkolnym 2023/2024 egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach:

język polski – 14 maja 2024 r.
matematyka – 15 maja 2024 r.
język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://www.cke.gov.pl/ 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 42 
im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki
w Białymstoku

ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok
tel. 85 66-47-407
e-mail: zsps6@um.bialystok.pl

Inspektor Danych Osobowych
Piotr Czubaty
e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl

Powrót na początek strony