Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  - 4 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe - 22 stycznia - 4 lutego 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna - 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

Egzamin ósmoklasisty

- 14 maja 2024 r. - język polski
- 15 maja 2024 r. – matematyka
- 16 maja 2024 r. – język obcy nowożytny

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach - 21 czerwca 2024 r.

Dodatkowe dni wolne /bez zajęć dydaktycznych/ to: 

31 października 2023 r.
8 stycznia 2024 r.
15 lutego 2024 r.
2 maja 2024 r.
6 maja 2024 r.

Ferie letnie - 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 42 
im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki
w Białymstoku

ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok
tel. 85 66-47-407
e-mail: zsps6@um.bialystok.pl

Inspektor Danych Osobowych
Piotr Czubaty
e-mail: inspektor@kancelaria-explico.pl

Powrót na początek strony