Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  - 1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe - 24 stycznia - 6 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna - 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty

- 24 maja 2022 r. - język polski
- 25 maja 2022 r. – matematyka
- 26 maja 2022 r. – język obcy nowożytny

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach - 24 czerwca 2022 r.

Dodatkowe dni wolne /bez zajęć dydaktycznych/

- 14 października 2021 r.
- 12 listopada 2021 r.
- 07 stycznia 2022 r.
- 15 lutego 2022 r.
- 25 kwietnia 2022r.
- 02 maja 2022 r.

Ferie letnie - 25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 42 
im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki
w Białymstoku

ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok
tel. 85 66-47-407
e-mail: zsps6@um.bialystok.pl

Inspektor Danych Osobowych
Ewelina Sapieszko 
e-mail: sp42@iod.expert 

Powrót na początek strony