Wybieram bezpieczną żywność

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) prowadzi kampanię informacyjną „Wybieraj Bezpieczną Żywność” #EUChooseSafeFood. Podstawą kampanii jest zachęcanie Europejczyków do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych poprzez wyjaśnianie kluczowej roli, jaką odgrywa nauka w bezpieczeństwie żywności. Kampania skierowana jest do przeciętnego konsumenta w wieku 25-45 lat, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i młodych rodziców. Więcej informacji wraz materiałami odnajdą Państwo na stronie https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-pl

wybieram zdrową zywność - plakat1.png

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 42 
im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki
w Białymstoku

ul. Sokólska 1, 15-865 Białystok
tel. 85 66-47-407
e-mail: zsps6@um.bialystok.pl

Inspektor Danych Osobowych
Ewelina Sapieszko 
e-mail: sp42@iod.expert 

Powrót na początek strony